AERO-THERM®

AERO-THERM® přispívá k vytváření a udržování tepelné pohody.

  • zvyšuje efektivitu topného systému
  • ošetřené plochy reagují velmi rychle na změnu teploty
  • vytváří antikondenzační vrstvu, odstraňuje tepelné mosty
  • podkladní konstrukce nepřestává teplo akumulovat
  • lze aplikovat lokálně bez známky přechodu
  • snadná a rychlá aplikace bez použití upevňovacích konstrukcí
  • zateplení domů z vnitřní strany budovy

Smyslem použití termoaktivní stěrky je ovlivnit radiační teplotu ošetřených ploch (stropy a obvodové konstrukce) nebo omezit množství zkondenzované vzdušné vlhkosti zejména v koutech a dalších místech, kde povrchová teplota klesá pod teplotu rosného bodu. AERO-THERM® obsahuje 3M skleněné kuličky, aerogel, pojivo a aditiva. Účinná termoaktivní vrstva tvoří pouhý 1mm.

Termoaktivní stěrka AERO-THERM® je vodou ředitelný tmel, který lze aplikovat na povrchy stěn, stropů nebo do podlahových souvrství.

AERO-THERM® je součástí programu Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám

Obsahuje Aerogel, nejlepší známý izolant.

Obsahuje Aerogel